Průvodce po nádherném MTB okruhu + mnou vymyšlené a zdokumentované trase "Štýrské proměny".

Více už můj nejoblíbenější kantor na VŠ:

Autor po dlouhodobých zkušenostech z putování spolkovou zemí Štýrsko na kole, objevil některá místa, která by byla vhodným doplněním dosavadních tras. Jde o místa, kde se rozprostírají vinice, tyčí se strážní hrady a celý kraj je poznamenán dynamickým působením vyvřelých hornin. Nazval své putování velmi přiléhavě "ŠTÝRSKÉ PROMĚNY"... Jednotlivé trasy jsou podrobně popsány, nechybí symbolika celkového dojmu,výškový profil, cyklomapa úseku - ale i velmi dobře zvolené fotografie které text vhodně ilustrují. Při popisu atraktivit nechybí exkurze historické, z dějin architektury a upozornění na přírodní zvláštnosti.
    Z celého průvodce je patrná nejen stylistická obratnost autora, ale i jeho schopnost sdělit potenciálním zájemcům své niterné hluboké prožitky, což knihu zřetelně odlišuje od průvodců podobného typu. Z celkového pojetí je patrná osobní zkušenost autora i jeho otevřenost k vnímání přírodních a historických krás. Tyto přístupy činí z průvodce nepostradatelnou pomůcku pro cykloturisty - ale nejen pro ty -, kteří chtějí polykat kilometry - ale i pro ty, kteří dovedou zvolnit tempo, kochat se přírodou a lidmi, prostě v dnešní uspěchané době zpomalit, toulat se, prožívat...

Doc. Jiří Štyrský