Společnost CONTRACTIS, s.r.o. se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána v rozsahu studie až po prováděcí projekt včetně činnosti autorského dozoru výstavby v průběhu vlastní realizace.
Dle přání klienta zajišťujeme inženýrskou činnost, projednání stavby v jednotlivých stupních projektu a služby technického dozoru nad jejím prováděním.
V portfoliu námi nabízených služeb je dále kompletní projektové řízení výstavby pozemních staveb, služby technického due diligence objektů a technická pomoc při realizaci akvizic nemovitostí.

Více na: www.contractis.cz